صادرات شناور

صادرات شناورهای تفریحی شرکت طرح آفرینان پاسارگاد

قایقی ۴نفره  نسیم با تعادل و کنترل پذیری بالا مناسب برای تفریح و گشتزنی در دریاچه ها است. این شناور توانسته گواهینامه ایمنی از موسسه رده بندی ایرانیان را دریافت کند که یک نمونه از آن در سال ۱۳۹۴ به کشور ازبکستان صادر گردیده است.