طراحی و ساخت سیستم رانش شفت متحرک ۲۰ اسب بخار

 

مشخصات
سرعت چرخش پروانه ۳۶۰۰ دور بر دقیقه
سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی یک به یک
سیستم رانش سطحی تریم ­پذیر
پیش برنده پروانه سطحی ۵ پره با نسبت گام ۱/۲۷
سیستم تریم و فرمان موتور الکتریکی
سیستم خنک کاری روغن و آب دریا
تراست تولیدی ۵۰ کیلوگرم نیرو