طراحی شناور نفربر ۵۳ متری

 

 مشخصات
طول سرتاسری ۵۳ متر
عرض ۱۴/۳۰ متر
آبخور ۲ متر
سرعت ماکزیمم ۳۰ گره دریایی
وزن جابجایی ۳۱۶ تن
خدمه + مسافر ۷۶ نفر
جنس بدنه آلومینیم
موسسه رده­ بندی ایرانیان
کارفرما صنایع صدف