طراحی مفهومی شناور چندمنظوره لنگرانداز

 

مشخصات
طول سرتاسری ۷۱/۶ متر
طول بین دو عمود ۶۴ متر
عرض سرتاسری ۱۵/۴ متر
ارتفاع تا عرشه اصلی ۶/۸۵ متر
حداکثر آبخور ۵/۸۱ متر
قدرت موتور ۴۰۰۰×۲ کیلووات
حداکثر سرعت ۱۶ گره
گنجایش سوخت ۷۱۰ مترمکعب
گنجایش آب شیرین ۲۲۰ مترمکعب
گنجایش آب حفاری ۳۲۰ مترمکعب
گنجایش گل و لای ۲۰۰ مترمکعب
گنجایش مواد جامد حفاری ۱۴۰ مترمکعب
گنجایش فوم ۱۵ مترمکعب
زمان دریانوردی (بدون سوختگیری) ۱۰ روز
برد دریانوردی ۱۰۰۰ مایل دریایی
مقاومت سطح عرشه ۷ تن بر متر مربع