طراحی مفهومی شناور آلاینده روب

 

مشخصات
طول سرتاسری ۶۲/۹ متر
طول بین دو عمود ۵۷/۳ متر
عرض سرتاسری ۱۴/۰۱ متر
ارتفاع تا عرشه اصلی ۵/۲۲ متر
حداکثر آبخور ۴/۹ متر
قدرت موتور ۳۰۰۰×۲ کیلووات
حداکثر سرعت ۱۶ گره
گنجایش سوخت ۲۵۰ مترمکعب
گنجایش آب شیرین ۳۵۰ مترمکعب
گنجایش آب بالاست ۱۸۰ مترمکعب
گنجایش مخزن ذخیره آلاینده ۱۰۰۰ مترمکعب
زمان دریانوردی (بدون سوختگیری) ۱۰ روز
برد دریانوردی ۱۰۰۰ مایل دریایی
مساحت عرشه ۳۳۰ مترمربع
مقاومت سطح عرشه ۴ تن بر متر مربع