مطالعه امکان سنجی بازسازی کشتی یونانی

 

کشتی یونانی به دلیل گذشت زمان و شرایط نامناسب دریایی، دچار فرسودگی شده است. قسمت تحتانی کشتی که در آب است بر اثر برخورد امواج دریا با آن پوسیده و هر آن ممکن است فرو ریزد. این در حالی است که اگر وضعیت کشتی یونانی به همین صورت ادامه پیدا کند، بیش از چندسالی دوام نیاورده و ساحل کیش باید با آن خداحافظی کند و یکی از جاذبه ­های گردشگری این منطقه آزاد را برای همیشه از دست بدهد. این مسأله، ضرورت تسریع در اجرای طرح بازسازی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

بر این اساس، پروژه مطالعه امکان سنجی بازسازی کشتی یونانی بنا به درخواست سازمان منطقه آزاد کیش توسط مرکز پژوهشی مهندسی دریا واقع در دانشگاه صنعتی شریف با همکاری شرکت طرح آفرینان پاسارگاد انجام گردیده است.

 

              

 

فازهای انجام گرفته در این پروژه عبارتند از:

  • فاز یک: مطالعه وضعیت موجود کشتی یونانی
  • فاز دو: تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود کشتی یونانی
  • فاز سه: ارائه راهکارها و روشهای گوناگون بازسازی کشتی یونانی
  • فاز چهار: مطالعه امکان سنجی
  • فاز پنج: تهیه و تدوین برنامه اجرایی