پرورش ماهی در قفس

 

پرورش ماهی در قفس ( مخازن سد­ها و سواحل دریا)

 

  • مکان­یابی و استقرار قفس ­های پرورش ماهی درآب­های شمال و جنوب کشور
  • طراحی و ساخت قفس و سیستم مهار مزارع در تناژ مختلف
  • نظارت بر مراحل ساخت و نصب مزارع پرورش ماهی در قفس مطابق با استاندارد­های جهانی
  • طراحی و ساخت انواع شناور­های پشتیبان، اسکله شناور­، بارج­ غذا­دهی و تجهیزات ساحلی مزارع پرورش ماهی در قفس
  • ساخت و نصب تجهیزات مانیتورینگ و پایش وضعیت مزارع پرورش ماهی در قفس
  • مطالعه و تهیه گزارشات ارزیابی اثرات زیست محیطی اجرای طرح بر اکوسیستم­ های دریایی
  • انتخاب گونه مناسب و مشاوره در مراحل ذخیره­­ سازی، غذادهی و جیره نویسی، کنترل بیماری و برداشت محصول از مزارع
  • برگزاری کلاس ­های آموزشی و انتقال فناوری
  • مشاوره در مراحل اخذ مجوز پرورش ماهی در قفس در کمترین زمان ممکن جهت احداث مزرعه
  • شبیه سازی های مربوط به تجهیزات قفس پرورش ماهی و تست مدل قفس در شرایط آزمایشگاهی، ارزیابی و تحلیل فنی استحکام مزارع در مقابل پدیده های دریایی